Wednesday, 5 April 2017

రంగాపుర విహార........

రచన: శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
రాగం: బృందావన సారంగ
తాళం: రూపకం

పల్లవి: 
రంగాపుర విహార జయ కోదండ
రామావతార రఘువీర శ్రీ ॥ రంగాపుర ॥

అనుపల్లవి: 
అంగజ జనక దేవ బృందావన
సారంగేంద్ర వరద రమాంతరంగా
శ్యామలాంగ విహంగ తురంగ
సదయాపాంగ సత్సంగ ॥ రంగాపుర ॥

చరణం:
పంకజాప్త కుల జల నిధి సోమ
వర పంకజ ముఖ పట్టాభిరామ
పద పంకజ జిత కామ రఘురామ
వామాంక గత సీత వర వేష
శేషాంక శయన భక్త సంతోష
ఏణాంక రవి నయన మృదుతర భాష
అకళంక దర్పణ కపోల విశేష ముని
సంకట హరణ గోవింద
వేంకటరమణ  ముకుంద
సంకర్షణ మూల కంద
శంకర గురు గుహానంద ॥ రంగాపుర ॥

No comments:

Post a Comment

శ్రీకృష్ణ లీలావిలాసం - 93

10.1-600 -సీ. నీ పాదములు సోఁకి నేడు వీరుత్తృణ;  పుంజంబుతో భూమి పుణ్య యయ్యె నీ నఖంబులు దాఁకి నేడు నానాలతా;  తరుసంఘములు గృతార్థంబు లయ్యె ...